Дирекција

Издаваштво

Христо Татарчев 11, 1000 Скопје

+389 2 3115 329

contact@tabernakul.com.mk

tabernakul.mk@gmail.comПечатница

Борис Трајковски 75, 1000 Скопје

+389 2 27 28 324

tabernakulprint@gmail.comКартонажа

Тодосија Паунов - 36, 2300 Кочани

+389 33 27 17 22

tabernakul.kartonaza@yahoo.com