ТЕХНОЛОГИЈА

ksda

Подготовка пред печатење

Подготовка пред печатење

Нудиме целосна изработка, дизајн и подготовка на матерјалите за печатење.

Одделот за подготовка располага со опрема која ги задоволува високите стандарди во современото печатарство.
Располагаме со CTP систем: осветлувач Screen Plate Rite 8600 и машина за развивање Kodak Polychrome Graphic Mercury ME128.

offset-300x272

Офсетно Печатење

Офсетно печатење

Во моментов располагаме со четворобојна машина за табачен печат KBA 105-4 SAPC во Б1 формат со димензии 740 x 1050 mm.
Ние сме едни од ретките печатници на Балканот кои поседуваат десетобојна машина со перфектор (двострано печатење) за табачен печат KBA RA105-10P SW во Б1 формат со димензии 740 x 1050 mm.
Предноста која ја нуди оваа офсетна машина се однесува на големите тиражи кои можеме
да ги изработиме во многу кус рок и по многу поволни цени.

 

 

dorebotka-300x283

Книговезачка Доработка

Книговезачка доработка

Печатницата Табернакул нуди широк спектар на книговезачка доработка: сечење, виткање, собирање, шиење со конец и жица, изработка на корици, укоричување, бигување, штанцање, каширање.
Специјализирани сме за изработка на книги со мек и тврд повез.
Исто така вршиме доработка на матерјали печатени на друго место.
За извршување на овие операции располагаме со следните машини:

Линија за мека подврска – JMD Chalenger 5000

Штанца – Heidelberg Cylinder 560 x 770 mm
Линија за тврда подврска – Stahl VBF BL 500
Машини за виткање – Stahl TD78-8.6H i Stahl KD 78/4 KTL
Нож од 115 cm – Wohlenberg 137 MCS-2TV + (Stack Lifts Polar LW -1000-4 and Polar TR 130 ER, Jogger Polar RA 4)

Машини за шиење (со конец) – Muller Martini Inventa type 3212 Inventa II
Машини за обработка на корици – Shengtu ST036B i Kolbus DA 36
Машини за изработка на книжно тело – Sigloch AP 3718 Wohlenberg Hannover
Линија за ревиални списанија (шиење со жица / хефтање и уфрање табак во табак)
– Sheridan SP 562 including 3 knife trimmer/stacker

ksda
Подготовка пред печатење
offset-300x272
Офсетно Печатење
dorebotka-300x283
Книговезачка Доработка

ПРОИЗВОДИ

„Специјализирани сме за изработка на книги со тврда и мека подврска, како и роковници, календари, списанија, тефтери и слично“.

DSC_2274 DSC_2278 DSC_2279 DSC_2281

DSC_2283 DSC_2285 DSC_2287 DSC_2291

DSC_2292 DSC_2301 DSC_2310 DSC_2320

 


Продажба и изработка на офсетни плочи

* Димензии по нарачка
* Развивачи
* Лагер листа
* Осветлување и развивање на плочи
* Продажба на офсет плочи (uv, thermal, positive)